PREP GROUPS

Prep Groups is het educatie traject dat geselecteerde studenten van de HKU Fine Arts doorlopen en die leidt tot een serie van interventies in het Werkspoorkwartier. Het educatie traject bestaat uit veldonderzoek, workshops, leesgroepen, filmvertoningen en studio bezoeken.

De Prep Groups worden door Expodium en speciale gasten begeleid.

Prep Groups are monthly sessions with a selected group of HKU Fine Art students working towards a series of  interventions at Wetkspoorkwartier. Those sessions consists of field research, workshops, readings, screenings and studio visits.

Prep Groups are lead by Expodium with special guests in the field of the visual arts and beyond.