“Globalisation ushers in new population groups that join the original city dwellers and transfer the city into an organism: ‘The city is a discourse and this discourse is truly a language: the city speaks to its inhabitants, we speak our city, the city where we are, simply by living in it, by wandering through it, by looking at it.’”

∼ Roland Barthes, ‘Semiology and the Urban’ in: The Semiotic Challenge, Berkeley and Los Angeles 1994

unmake (ʌnˈmeɪk)
vb (tr) , -makes, -making or -made
    1.    to undo or destroy
    2.    to depose from office, rank, or authority
    3.    to alter the nature of
unˈmaker n

NL

Zoals je je kunt voorstellen willen we Nederland niet teniet doen, of af schaffen, maar gebruiken we ‘unmaking’ om de manieren waarop onze natuurlijke, gebouwde en culturele landschappen veranderen te bekijken.

Expodium wil zien, luisteren, voelen, reflecteren op en bijdragen aan de veranderende rol van kunst in stedelijke ontwikkeling en dat in een international kader plaatsen. Het Werkspoorkwartier – als zone in transformatie – past in een wereldwijde trend.

EN

As you may well imagine we don’t want to undo or destroy the Netherlands, neither to depose of it, so what we express by using “unmaking” is that we want to look at the ways in which the Netherlands is altering its environment, or has it’s landscape (natural, built and cultural) being altered.


Expodium wants to see, listen, feel, contribute to and reflect upon the changes in the Dutch urban planning approaches and their relation to the arts and transpond them into an international frame. Werkspoor – as a transformative zone – doesn’t stand alone, but fits a global trend.

What is Unmaking The Netherlands

Unmaking the Netherlands (UTN) is een metaforisch  attractiepark van Expodium, een urban do tank op het snijvlak van kunst en urban studies. Het bestaat uit drie thematische attracties: Play, Urban Cannibalism en The Walking Culture.

Die attracties nemen de vorm aan van maandelijkse publieke lezingen, besloten werkgroepen met HKU Fine Arts studenten, een kunstenaar residentie, interventies in de publieke ruimte, speciale eventementen en tentoonstellingen.

Expodium nodigt stedenbouwkundigen, buurtbewoners en –gebruikers en kunstenaars uit gezamenlijk vorm te geven aan het attractiepark.

In 2015 zal Expodium Unmaking The Netherlands onderzoeken in Utrecht’s Werkspoorkwartier, door scenario’s te ontwikkelen en te interveniëren in ontwikkelingen.

UTN is een imaginaire laag over het Werkspoorkwartier en voedt de zone met ideeën en speculatieve visies op de toekomst ervan.

Het is ook een website die gedurende dit jaar het programma’s en uitkomsten vastlegt in een Living Archive, en leidt tot een publicatie in 2016.

Op die manier kan iedereen in zijn eigen stad een attractiepark bedenken en bouwen.

Unmaking The Netherlands wordt genereus ondersteund door het Mondriaanfonds, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Gemeente Utrecht.

Unmaking The Netherlands (UTN) is a metaphorical theme park initiated and carried out by Expodium – an urban do tank at the intersection of arts and urban studies. It consists of three main attractions: Play, Urban Cannibalism and The Walking Culture.

Those attractions will take form through monthly public lectures, exclusive prep sessions with HKU Fine Art students, an artists-in-residency, public space interventions, screenings, special events and exhibitions.

Urban experts, artists and HKU Fine Art students are called upon to work with Expodium and shape the framework of this theme park.

During 2015 Expodium will be researching the un-making of the Netherlands, by exploring and intervening in scenarios in Utrecht’s Werkspoorkwartier.

UTN is an imaginary zone layered on top of the Werkspoorkwartier in Utrecht and feeds the region with ideas and speculative visions on its future! It is also a website that works as a Living Archive keeping track of all the program and it’s outcomes, leading to a publication in spring 2016.

This way, everybody can build a themepark in their own city.

Unmaking the Netherlands is generously supported by Mondriaanfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie and Gemeente Utrecht.

Introduction Unmaking The Netherlands (UTN) 'Theme Park'